Actievoorwaarden November Winactie 2022

Actievoorwaarden 
November Winactie 2022

Hieronder vind je de actievoorwaarden die gelden voor onze november winactie 2022.

1. De actie wordt aangeboden door:

Clevers IP B.V.
Hagelkruisweg 3
5971 EA  Grubbenvorst

2. Je kunt alleen deelnemen aan deze actie door via onze webshop op www.clevers.nl een ijstaart en/of poco amore te bestellen in de periode van 1 november 2022 tot en met 30 november 2022 en voor afhaaldatum 23 december 2022. Alle andere dan de hiervoor genoemde producten zijn van deze actie uitgesloten.

3. Er worden geen andere kosten in rekening gebracht dan de door u bestelde producten.

4. De winnaar krijgt voor het hele seizoen van 2023 één op naam gestelde cadeaubon ter waarde van € 10,00 per week uitgereikt. De eerste cadeaubon is geldig in week 10 van 2023 en de laatste in week 47 van 2023. Het gaat dus in totaal om 38 bonnen van € 10,00 per stuk. De weken lopen van maandag t/m zondag. Als de week voorbij is, vervalt de waarde van de betreffende bon en is deze niet meer inwisselbaar.

5. De cadeaubonnen zijn uitsluitend tijdens openingstijden te besteden in de Clevers ijssalons en ijsbars. Niet bij andere verkooppunten en ook niet in onze webshop.

6. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze actie.

7. In de eerste week van januari 2023 worden er drie winnaars geloot. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

8. De winnaars worden uiterlijk op 8 januari 2023 via social media bekend gemaakt. Aansluitend ontvangen zij persoonlijk bericht via e-mail.

9. Wanneer de prijs niet voor 1 februari 2023 is overhandigd, vervalt de aanspraak op de prijs en behoudt Clevers IP B.V. het recht voor om een nieuwe winnaar te loten. Alsdan ontvangt de nieuwe winnaar ontvangt persoonlijk bericht via e-mail.

10. Het staat de winnaar vrij om de prijs te weigeren. De prijs is niet overdraagbaar, dus in dit geval wordt er een nieuwe winnaar geloot.

11. Om deel te nemen aan deze winactie moet je minimaal 18 jaar oud zijn, of toestemming van je ouder/voogd hebben.

12. De cadeaubonnen zijn uitsluitend te besteden door de winnaar en niet overdraagbaar aan anderen. De winnaar zal zich, indien gevraagd, bij het besteden van de cadeaubon legitimeren.

13. Indien de prijs niet kan worden verzilverd bij één van de Clevers ijssalons of ijsbarswegens bedrijfseconomische omstandigheden, surséance van betaling, faillissement, (tijdelijke) sluitingen, pandemieën of andere onvoorziene omstandigheden, kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie.

14. De cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

15. Indien de waarde van de cadeaubon bij een transactie niet volledig wordt verbruikt, vervalt het resterend tegoed. Er zal derhalve geen uitbetaling van restwaarde plaatsvinden.

16. De cadeaubonnen mogen niet gebruikt worden voor de aankoop van tegoedbonnen.

17. Clevers IP B.V. is gerechtigd, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen.

18. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verzameld, worden alleen gebruikt door Clevers IP B.V. en de hieraan gelieerde personen en vennootschappen voor deze actie en worden niet gedeeld met of verstrekt aan derden.

19. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt ten tijde van de overhandiging. Clevers IP B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele schades die nadien, al dan niet tijdens het verzendproces ontstaan.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Clevers IP B.V. via 077-3662102 of [email protected].

21. Door deelname aan deze actie stem je automatisch in met de actievoorwaarden.

22. Deelnemers die niet voldoen aan de actievoorwaarden kunnen door Clevers IP B.V. worden uitgesloten van deelname.