Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Wanneer u via Clevers.nl een product koopt dan gelden uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden hebben geen gelding.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN KOOPOVEREENKOMST

2.1. De door u te sluiten koopovereenkomst komt tot stand door middel van het aanklikken van het  betreffende product op de kooppagina van www.clevers.nl.

2.2. De door u gesloten koopovereenkomst zal worden gearchiveerd. U kunt inzage krijgen in de overeenkomst door contact op te nemen met clevers.nl.

2.3. Bij het sluiten van de koopovereenkomst zult u per e-mail een bevestiging van de gesloten  koopovereenkomst krijgen. Wij adviseren u deze bevestiging uit te printen dan wel permanent op te slaan.

ARTIKEL 3 BETALING PRIJS EN AFLEVERING

3.1. De prijs voor het product dient volledig te zijn betaald voordat het bestelde product aan de door u geïdentificeerde persoon wordt gestuurd door clevers.nl. U kunt betalen op de wijzen die zijn aangegeven op de website.

3.2. De prijs van het gekozen product komt overeen met de prijs die wordt vermeld op de kooppagina van www.clevers.nl.

3.3. Zodra de betaling binnen is bij clevers.nl zal het product binnen 24 uur verzonden worden. Aflevering van het door u gekochte product zal plaatsvinden middels brievenbuspost op het door u aangegeven adres. Aflevering van het product zal in de regel binnen 1 tot 3 werkdagen geschieden. Clevers.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor een eventueel latere bezorging. Eventuele spoedzendingen kunnen in overleg, de hiermee gemoeide extra kosten worden aan u in rekening gebracht. Indien u deze extra kosten via overschrijving betaalt dan dient u onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst het geld over te maken ten einde tijdige verzending mogelijk maken.

3.4. Indien het betreffende product niet meer leverbaar is, dan zal clevers.nl u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen om in overleg tot een passende oplossing te komen.

ARTIKEL 4 BELANGRIJKSTE KENMERKEN CADEAUBON

4.1. De door u te kopen cadeaubon zal wanneer deze wordt verpakt voor verzending in een goede staat zijn zoals u deze bij een Clevers vestiging koopt.

4.2. De cadeaubon zal voor de verzending worden verpakt in een envelop. Hierdoor zal de cadeaubon gedurende de verzending in goede tot redelijke conditie blijven.

4.3. Clevers.nl aanvaardt geen andere aansprakelijkheid ten aanzien van de cadeaubon dan de verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer hoger zijn dan de prijs van de cadeaubon die door u is betaald.

ARTIKEL 5 ONTBINDING OVEREENKOMST

5.1. Nadat u deze overeenkomst hebt gesloten kunt u deze overeenkomst niet meer ontbinden. Tenzij de cadeaubon niet voldoet aan het gestelde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden of niet zijn bezorgd en dit te wijten is aan clevers.nl. Voor een ontbinding dient u contact op te nemen met Clevers. U dient daartoe de betreffende cadeaubon – voorzover mogelijk – alsmede een schriftelijke toelichting – waarin u uw klachten uiteen zet – te sturen aan Clevers. Clevers zal u dan zo spoedig mogelijk nader berichten.

ARTIKEL 6 PRIVACY

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Clevers.nl zal uw e-mail en adres gegevens alleen gebruiken voor de nieuwsbrief. Clevers zal uw gegevens aan de pakketdienst doorgeven ivm het bezorgen van uw bestelling. De pakketdienst en de webbouwer hebben toegezegd de klantgegevens niet te gebruiken voor eigen doeleinden. Tenzij u heeft aangegeven dat u van ons geen, informatie wenst te ontvangen dan zal clevers.nl uw gegevens verwijderen uit haar bestanden. Dit kan nadat u een nieuwsbrief heeft ontvangen. U kunt u uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.

ARTIKEL 7 AFSTAND VAN RECHTEN

Clevers.nl kan uit efficiency overwegingen besluiten bepaalde rechten die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet uit te oefenen. Een dergelijk besluit zal immers slechts gelden als een afwijking in dat betreffende geval. Clevers.nl kan in een ander gelijksoortig geval besluiten haar rechten op basis van deze algemene voorwaarden uit te oefenen.  

ARTIKEL 8 AFWIJKINGEN

Voor eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden en de gehanteerde prijzen kunt u contact opnemen met Clevers.nl. Deze afwijkingen hebben slechts gelding voorzover zij schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door Clevers.nl