Actievoorwaarden Zomerwinactie 2024

Actievoorwaarden 
Zomerwinactie 2024


Actievoorwaarden zomeractie 2024

Hieronder vind je de actievoorwaarden die gelden voor onze zomeractie 2024.

De actie wordt aangeboden door:

Clevers IP B.V. (hierna: “Clevers”)
Hagelkruisweg 3
5971 EA Grubbenvorst

 1. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze actie.
 2. De actie houdt in: verzin een Clevers-waardig versje.
 3. De spelregels zijn:
  - Het versje moet over Clevers gaan;
  - Het versje moet minimaal 6 en maximaal 10 regels lang zijn;
  - Tag 3 mensen waarmee jij op reis zou willen gaan.
 4. De actie start op 6 juli 2024 en eindigt op 18 augustus 2024.
 5. Na 18 augustus nomineert Clevers uit de inzendingen drie finalisten.
 6. De finalisten worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op donderdag 12 september 2024 op een door Clevers aan te wijzen locatie. Hiervan zullen foto’s en video’s worden gemaakt.
 7. Door middel van loting wordt bekend wie de hoofdprijs, een vakantie ter waarde van € 4000,- en € 1.000,- zakgeld, wint.  De overige twee finalisten winnen € 250,00 Clevers tegoed in de vorm van een cadeaukaart.
 8. Deze vakantie is vrij in te vullen, bij TravelXL reisbureau De Kleermaeker te Venlo gevestigd aan parade 86, 5911 CE Venlo.
 9. Komt  een genomineerde niet  opdagen bij de prijsuitreiking, dan vervalt de aanspraak op een van de prijzen. De derde prijs wordt door Clevers verloot onder de overige deelnemers van de winactie.
 10. Het staat de winnaar vrij om de prijs te weigeren, maar het is de winnaar niet toegestaan de prijs over te dragen. Indien de winnaar de prijs weigert, geldt hetgeen zoals vermeld in artikel 10 van onderhavige voorwaarden.
 11. Om deel te nemen aan deze winactie moet je minimaal 18 jaar oud zijn, of toestemming van je ouder/voogd hebben.
 12. Door deel te nemen aan deze actie geef je automatisch toestemming aan Clevers om het beeldmateriaal waar jij mogelijk op te zien bent te delen op social media en/of website en/of ander door Clevers te selecteren reclamemateriaal.
 13. Indien de prijzen niet kunnen worden verzilverd bij één van de Clevers ijssalons of ijsbars wegens bedrijfseconomische omstandigheden, surséance van betaling, faillissement, (tijdelijke) sluitingen, pandemieën of andere onvoorziene omstandigheden, kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie.
 14. De cadeaukaarten zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
 15. Indien de waarde van de cadeaukaarten binnen de geldigheidsduur niet volledig wordt verbruikt, vervalt het resterend tegoed. Er zal derhalve geen uitbetaling van restwaarde plaatsvinden.
 16. De cadeaukaarten mogen niet gebruikt worden voor de aankoop van cadeaukaarten.
 17. Clevers is gerechtigd, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen.
 18. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verzameld, worden alleen gebruikt door Clevers en de hieraan gelieerde personen en vennootschappen voor deze actie en worden niet gedeeld met of verstrekt aan derden.
 19. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden ten tijde van de overhandiging. Clevers is niet verantwoordelijk voor eventuele schades die nadien, al dan niet tijdens de overhandiging of het verzendproces ontstaan.
 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Clevers via 077-3662102 of [email protected].
 21. Door deelname aan deze actie stem je automatisch in met de actievoorwaarden.

Deelnemers die niet voldoen aan de actievoorwaarden kunnen door Clevers worden uitgesloten van deelname