Actievoorwaarden Zomerwinactie 2023

Actievoorwaarden 
 Zomerwinactie 2023


Actievoorwaarden zomeractie 2023

 

Hieronder vind je de actievoorwaarden die gelden voor onze zomeractie 2023.

 

1. De actie wordt aangeboden door:

Clevers IP B.V. (hierna: “Clevers”)

Hagelkruisweg 3

5971 EA Grubbenvorst

2. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze actie.

3. De actie houdt in: verzin een Clevers-waardige coupe en bedenk hier een originele naam bij.

4. De spelregels zijn:

a. de coupe is geschikt voor  persoon;

b. de coupe bevat minimaal 2 en maximaal 4 bollen ijs;

c. de coupe wordt gemaakt met maximaal tien handelingen;

d. de ingrediënten moeten jaarrond verkrijgbaar zijn.

5. De actie start op 15 juli 2023 en eindigt op 29 augustus 2023.

6. Na 29 augustus nomineert Clevers uit de inzendingen vijf finalisten. De vijf betreffende ideeën worden door Clevers uitgewerkt, gefilmd en gefotografeerd.

7. Op woensdag 6 september maakt Clevers de finalisten bekend door de foto’s te delen op haar social media kanalen, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om hierop te stemmen.

8. De creatie met de meeste stemmen wint de hoofdprijs, zijnde een limited editionelektrische bakfiets. De overige vier finalisten winnen € 250,00 Clevers tegoed in de vorm van een cadeaukaart.

9. De finalisten worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op vrijdag 27 oktober 2023 op een door Clevers aan te wijzen locatie. Ook hiervan zullen foto’s en video’s worden gemaakt.

10. Komt de winnaar van de hoofdprijs niet opdagen bij de prijsuitreiking, dan vervalt de aanspraak op de hoofdprijs en zal Clevers ter plekke deze uitreiken aan de volgende finalist met de meeste stemmen. De vijfde prijs wordt door Clevers verloot onder de overige deelnemers van de winactie.

11. Het staat de winnaar vrij om de prijs te weigeren, maar het is de winnaar niet toegestaan de prijs over te dragen. Indien de winnaar de prijs weigert, geldt hetgeen zoals vermeld in artikel 10 van onderhavige voorwaarden.

12. Om deel te nemen aan deze winactie moet je minimaal 18 jaar oud zijn, of toestemming van je ouder/voogd hebben.

13. Door deel te nemen aan deze actie geef je automatisch toestemming aan Clevers om het beeldmateriaal waar jij mogelijk op te zien bent te delen op social media en/of website en/of ander door Clevers te selecteren reclamemateriaal.

14. Indien de prijzen niet kunnen worden verzilverd bij één van de Clevers ijssalons of ijsbarswegens bedrijfseconomische omstandigheden, surséance van betaling, faillissement, (tijdelijke) sluitingen, pandemieën of andere onvoorziene omstandigheden, kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie.

15. De cadeaukaarten zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

16. Indien de waarde van de cadeaukaarten binnen de geldigheidsduur niet volledig wordt verbruikt, vervalt het resterend tegoed. Er zal derhalve geen uitbetaling van restwaarde plaatsvinden.

17. De cadeaukaarten mogen niet gebruikt worden voor de aankoop van cadeaukaarten.

18. Clevers is gerechtigd, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen.

19. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verzameld, worden alleen gebruikt door Clevers en de hieraan gelieerde personen en vennootschappen voor deze actie en worden niet gedeeld met of verstrekt aan derden.

20. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden ten tijde van de overhandiging. Clevers is niet verantwoordelijk voor eventuele schades die nadien, al dan niet tijdens de overhandiging of het verzendproces ontstaan.

21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Clevers via 077-3662102 of [email protected].

22. Door deelname aan deze actie stem je automatisch in met de actievoorwaarden.

23. Deelnemers die niet voldoen aan de actievoorwaarden kunnen door Clevers worden uitgesloten van deelname.